Praštam. Ali, samo danas.

U božićnom duhu, praštam grehe enterijerske, ali samo danas i samo tri!

1. Praštam što ste, stavku po stavku, propustili priliku da o plafon okačite nešto što će o vašem stilu reći više nego sve što imate na podu i po zidovima:

Photo: Mary McDonalds Interiors

Photo: Mary McDonalds Interiors

2. Što ste odustali i pomirili se sa “nije loše”, pa su vam zidovi sada teški kao olovo ili praktično beli, a samo vi znate da je trebalo da budu nežno sivi. Sledeći put na Contact, gore, pa će ovako da izgleda: Continue reading