Kliše ima bebu

Express Myself - Quoting others P132202-WJednom sam se prilikom zatekla na spontanoj kafici kod koleginice sa fakulteta. Na zidu razapet zalazak sunca, sa siluetom devojke cevanica zarivenih u pesak. Kad sam čula da je prekinula studije, nisam ni trepnula. Bilo je pitanje vremena. I stepena oštećenja. Continue reading