Balkon ili dvorištance?

Trenutno, Dobri Muž, mladunci i ja živimo u stanu. Pre toga u kući. Ne sedim na balkonu, a nisam ni u dvorištu. Takav tip, pretpostavljam. Inkapsuliran.

Photo: Via Google

Photo: Via Google

Continue reading