Odraz jutarnji

Photo: The Perfect Bath

Photo: The Perfect Bath

Kad mi Dobri Muž kaže da ne znam s parama, ja se uvredim. Ja znam s parama. Pare i ja imamo savršen odnos – ja sam domina, a pare znaju gde im je mesto. Mesta, tačnije.  Švić, švić. Continue reading