Žena Cvetić

Photo: Helmivaga Interiors

Photo: Helmivaga Interiors

Moja sestra je odavno avanzovala u najbolju tetku na svetu, te je ovo “moja” vrlo relativno. Za mene, međutim, ona će uvek biti Žena Cvetić. Zbog nje volim i razumem, duboko i istinski, sve žene cvetiće na svetu. I možda ja jesam crno-bela i braon, ali naučila sam kakav im je cvetić potreban. Continue reading